Rata 4 Sarja 3 20.06.2018 15:41
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(6) 2 X   4 - (8) 1 9 /                      
8 22 26 35 45          
Pelaaja1 Sar 323 Yht 368
X   7 2 3 - (8) 1 5                        
19 28 31 40 45          
Pelaaja2 Sar 218 Yht 263